Cel przedmiotu

Celem wykładu Elementy Przedsiębiorczości jest poszerzenie wiedzy studentów matematyki i informatyki o podstawowe pojęcia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • podstaw tworzenia strategii,
 • podstaw planu marketingowego,
 • podstawowej teorii zarządzania firmą,
 • podstaw tworzenia biznesplanów,
 • organizacji pracy – podział na projekty i procesy,
 • ogólnej wiedzy na temat form działalności gospodarczej w Polsce,
  • 1-os. DG, spółki cywilne, (role właścicieli, zalety i wady)
  • spółki prawa handlowego, (rola właścicieli, zarządu, rady nadzorczej, zalety i wady, ograniczenia)
 • podstaw księgowości:
  • KPiR,
  • pełna księgowość,
 • aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasady zaliczania wykładu

 • sprawdzian pisemny w formie testu
 • system procentowy:
  • do 50% – ocena 2,
  • 50-59,9% – ocena 3,
  • 60-69,9% – ocena 3,5,
  • 70-79,9% – ocena 4,
  • 80-89,9% – ocena 4,5
  • 90-100 % – ocena 5,

Organizacja zajęć

 1. Przedmiot trwa jeden semestr.
 2. W semestrze odbędzie się 7,5 wykładów.
 3. Termin zajęć: Poniedziałek 11:45
 4. Harmonogram wykładów, o ile możliwe, jest ustalany z wyprzedzeniem
 5. Zajęcia nie odbywają się co tydzień, ale studenci zapisani na kurs powinni mieć każdy tydzień w terminie zajęć zarezerwowany przez dziekanat.

Plan wykładów

Zajęcia

Temat zajęć

Data

 1.

Blue Ocean Strategy (checklist)

21.02

 2. Projects vs Processess

20.03

 3.

Marketing Plan

10.04

 4. Marketing Plan 2 (link j.w.)  24.04
 5. Strategic management

15.05

6.

Entrepreneurship in Poland

29.05

 7. Accounting, legal + Sales 05.06
 8. Test

12.06

Bibliografia

 1. Blue Ocean Strategy, W. Chan Kim, R. Mauborgne,
 2. Foundations of IT Service Management, B. Orand, J. Villareal, 2011,
 3. This is Lean: Resolving the Efficiency Paradox, N. Modig, P. Ahlstrom,
 4. The Goal: A Process of Ongoing Improvement, E. M. Goldratt
 5. The Goal 2: It’s not luck, E. M. Goldratt
 6. The Ten Day MBA, 4th edition, Steven Silbiger,
 7. Strategic Management (2e), Frank T. Rothaermel
 8. Handlowanie to gra: od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta, Wojciech Haman, Jerzy Gut, 1999
 9. The Psychology of Selling, Brian Tracy, audiobook
 10. Dystrybucja i sprzedaż, Heiko van Eckert, 2009