Projekt Inżynierski 1

Poniżej znajdują się plan i zasady zaliczenia przedmiotu projekt inżynierski.

Zasady zaliczenia

 1. Projekt Inżynierski trwa dwa semestry: Projekt Inżynierski 1, Projekt Inżynierski 2.
 2. Poszczególne projekty realizowane są w zespołach 3-5-osobowych. Studenci odpowiadają za klarowny podział pracy między siebie. Podział pracy musi być zaakceptowany przez Opiekuna Projektu.
 3. Tematy Projektów są akceptowane przez Promotorów Prac Dyplomowych.
 4. Efektami projektu inżynierskiego są:
  1. implementacja oraz dokumentacja techniczna.
  2. działający prototyp systemu informatycznego.
  3. (drugi semestr) końcowa wersja systemu informatycznego.
 5. Projekt inżynierski kończy się:
  1. (pierwszy semestr) obroną cząstkową, na której zespół prezentuje wytworzony prototyp.
  2. (drugi semestr) publiczną zespołową obroną projektu.
 6. Pozytywna obrona projektu jest wymaganym warunkiem zaliczenia przedmiotu Projekt Inżynierski.
 7. Ocena z Projektu Inżynierskiego jest z zasady taka sama dla każdego członka zespołu – jednak Opiekun Projektu ma prawo odstąpić od tej zasady.

Plan

Zajęcia

Temat zajęć

Data

 0.

Zajęcia przełożone.

22.02

 1.

Zajęcia organizacyjne.

29.02

 2.

Propozycje tematów projektów.

7.03

 3.

Wybranie tematów:

 • Prezentacje tematów:
  • Zakres i cel projektu
  • Jakie wartości dla użytkowników daje projekt. Jekie problemy rozwiązuje.
  • Analiza projektu – 4 actions framework (na przyszłość).
  • Proponowana technologia.

14.03

 4.

Wybranie tematów:

 • Podział na grupy.

21.04

 5. Omówienie metodyk zarządzania projektami.Zajęcia buforowe w przypadku nieprzygotowania studentów.

28.04

 6.  Oddanie etapu organizacja pracy:

 • Prezentacja zakresu projektu.
 • Określenie ról członków zespołu projektowego.
 • Wybranie nazwy i opracowanie logotypu
 • Zakup domeny dla projektu oraz uruchomienie adresu email contact@domena
 • Stworzenie strony www projektu zawierającej:
  • strony głównej – ikonografiki dotycącej tego co projekt dostarcza
  • Informacji o projekcie:
   • grupa docelowa – tj. dla kogo projekt powstał
   • wizję projektu – jak sobie wyobrażamy nasz produkt finalny
   • misję którą chcemy zrealizować
   • dokumentacja puste – zostanie dodane póżniej)
  • informacje o czlonkach zespołu (co najmniej 300 znaków na osobę)
  • działający formularz kontaktow
 • Wybór metodologii zarządzania projetkem (watefall czy agile)
 • Wybór licencji, modelu sprzedaży i dystrubucji produktu.

11.04

 7.

Oddanie pierwszych prac:

 • Oddanie zakresu i specyfikacji wymagań (+prezentacja)
 • Przedstawienie modelu systemu (logika biznesowa)
 • Przedstawienie projektu interfejsu uzytkownika
 • Poglądowy (agile) lub dokładny (waterfall) harmonogram projektu

Uwaga: na tych zajęciach należy zaplanować pierwszy przyrost.

18.04

 8.

Oddanie pierwszego przyrostu prac. Zaplanowanie kolejnego przyrostu.

25.04

 9.

Oddanie drugiego przyrostu prac. Zaplanowanie trzeciego.

09.05

 10. Oddanie trzeciego przyrostu prac. Zaplanowanie czwartego.

16.05

 11.

Oddanie Czwartego przyrostu prac.

Umieszczenie rezultatu na WWW.

Zaplanowanie piątego przyrostu.

23.05

 12. Oddanie piątego przyrostu. Zaplanowanie szóstego.

30.05

 13.

Oddanie szóśtego przyrostu. Zaplanowanie siódmego.

6.06

 14.

Oddanie siódmego przyrostu.

Astopnia zaawansowania dla Etapu I.

13.06

 15.

Publiczna prezentacja Etapu I.

20.06