Projekt Inżynierski 2

Poniżej znajdują się plan i zasady zaliczenia przedmiotu projekt inżynierski.

Zasady zaliczenia

 1. Projekt Inżynierski trwa dwa semestry: Projekt Inżynierski 1, Projekt Inżynierski 2.
 2. Poszczególne projekty realizowane są w zespołach 3-4-osobowych. Studenci odpowiadają za klarowny podział pracy między siebie. Podział pracy musi być zaakceptowany przez Opiekuna Projektu.
 3. Tematy Projektów są akceptowane przez Promotorów Prac Dyplomowych.
 4. Efektami projektu inżynierskiego są:
  1. implementacja oraz dokumentacja techniczna.
  2. działający prototyp systemu informatycznego.
  3. (Projekt inżynierski 2) końcowa wersja systemu informatycznego.
 5. Projekt inżynierski kończy się:
  1. (pierwszy semestr) obroną cząstkową, na której zespół prezentuje wytworzony prototyp.
  2. (Projekt inżynierski 2) publiczną zespołową obroną projektu.
 6. Pozytywna obrona projektu jest wymaganym warunkiem zaliczenia przedmiotu Projekt Inżynierski.
 7. Projekt Inżynierski 2. kończy się publiczną zespołową obroną projektu przed komisją złożoną z opiekunów projektów. Pozytywna obrona projektu jest wymaganym warunkiem zaliczenia przedmiotu Projekt Inżynierski. Obrony projektów przeprowadzane są dla wszystkich grup projektowych.
 8. Ocena z Projektu Inżynierskiego jest z zasady taka sama dla każdego członka zespołu – jednak Opiekun Projektu ma prawo odstąpić od tej zasady.

Plan

Zajęcia

Temat zajęć

Data

1.

Zajęcia organizacyjne.

10.10.216

2.

Omówienie:

 • stanu bieżącego projektu.

Przygotowanie:

 1. opisu stanu docelowego projektu,
 2. planu prac rozpisanego na kolejne tygodnie do 12tego grudnia,
 3. pomysłów na dodatkowe funkcjonalności nawiązujące do tematu pracy inżynierskiej,
 4. opisu klarownego podział pracy w projekcie,
 5. klarownego podziału pracy inżynierskiej.

17.10.2016

3.

Uwaga:

 • w celu przyspieszenia prac, grupa miała dostarczyć materiały wymienione w punkcie powyżej następnego dnia.  Przeznaczyliśmy na to zajęcia o godzinie 10tej.

 

24.10.2016

 … Harmonogram prac powinien zostać zaprezentowany przez zespoły na zajęciach 24.10 – strona zostanie uzupełniona
11. Oddanie ostatecznej wersji projektu.Oddanie ostatecznej wersji pracy do weryfikacji przez prowadzącego. 19.12.2016
12. Poprawki pracy inżynierskiej 09.01.2017
13. Obrona projektu 16.01.2017