List

Wybrane grupy projektowe i przypisane tematy.

Lista:

 • Rutka, Sosnowski – serwer HTTP
 • Nojnam, Ciuk – klient IRC
 • Soprych, Macutkiewicz – klient jabber (XMMP)
 • Czajkowski, Walony – klient FTP
 • Szatkowski, Pogorzelska – serwer FTP
 • Dura, Dajerling – gra WAPS (+opracowanie RFC/API)
 • Gąsiorowski – gra PONG (serwer i modyfikacja klientów dla wersji sieciowej)

Tematy projektów

Przykładowe tematy projektów z lat poprzednich.

 1. Protokół IMAP – apliakcja klienta
  • pobieranie wiadomosci z serwera
  • zapisywanie wiadomosci lokalnie
  • implementacja jednej skrzynki odbiorczej
  • przechowywanie wiadomosci lokalnie w skrzynce odbiorczej
  • plik konfiguracyjny z informacjami o serwerze i danych uzytkownika oraz o interwale automatycznego pobierania wiadomosci
  • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
  • implementacja funkcji klienta zgodnych z protokołem
 2. Protokół POP3 – aplikacja klienta
  • pobieranie wiadomosci z serwera
  • zapisywanie wiadomosci lokalnie
  • implementacja jednej skrzynki odbiorczej
  • przechowywanie wiadomosci lokalnie w skrzynce odbiorczej
  • plik konfiguracyjny z informacjami o serwerze i danych uzytkownika oraz o interwale automatycznego pobierania wiadomosci
  • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
  • implementacja funkcji klienta zgodnych z protokołem
 3. Protokół FTP – klient
  • nawiązanie połączenia
  • przeglądanie katalogów
  • odbieranie plikuów
  • pasywne odebranie pliku
 4. Protokół FTP – serwer
  • obsługuje tylko logowanie anonymous bez hasła
  • nawiązuje połączenie w trybie passive lub active
  • pozwala na przeglądanie jednego katalogu
 5. Protokół IRC – aplikacja klienta
  • rozmowa na jednym lub wielu kanałach
  • możliwość rozmowy prywatnej
  • implementacja funkcji przydatnych dla uzytkownika (rozmowy, zmiany parametrow kanalu, informacji o uzytkowniku)
  • interpretacja kodów otrzymanych od serwera i informowanie o bledach użytkownika
 6. Protokół IRC – aplikacja serwera
  • obsługa jednego kanału “SIK” (pozostałe są niedostępne, np. brak wymaganego +i)
  • możliwość rozmowy prywatnej
  • implementacja rozmowy na kanale, informacji o wejsciu/wyjsciu użytkownika, zmiany parametrow kanalu, informacji o uzytkowniku
 7. Serwer HTTP
  • obsluga vritualhost – domeny www.12345.pl, www.54321.pl i wyswietlanie strony o którą poprosił użytkownik w zależnosci od domeny z różnych katalogów ustawianie nagłówków serwera (informacja o systemie, informacja o stornie, itp. )
  • obsługa plików php
  • odbieranie od klienta danych POST i plików
  • interpretacja skryptów php – phpcli
  • wysyłanie odpowiednich kodów do klienta
  • zapisanie do pliku logów informacji o połączeniu – kto, kiedy i do jakiej strony www
  • implementacja funkcji serwera zgodnych z protokołem
 8. Stworzenie klienta Jabber
  • lista kontaktów
  • jedno konto
  • obsługa rozmowy
 9. Stworzenie systemu przesyłania danych przez Multicast
  • opracowanie prostego protokołu przesyłania plików
  • aplikacja nadająca – serwer
  • aplikacja odbieraca – klient
 10. Serwer NTP
  • pełnoprawny serwer ntp, z którym możemy synchronizować swój czas
 11. Atak NTP
  • budujemy pakiet podszywający się pod innego odbiorcę
  • wyciągamy listę użytkowników ostatnio korzystających z ntp

  Posts

May 20th, 2017

Different kernel types

https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_%28operating_system%29#Kernel-wide_design_approaches https://en.wikipedia.org/wiki/Unikernel https://en.wikipedia.org/wiki/Exokernel https://en.wikipedia.org/wiki/Nemesis_%28operating_system%29 http://windowsitpro.com/windows-server/top-ten-what-you-need-know-about-microsoft-nano-server

April 21st, 2017

Microsoft Roadmap for AzureStack

Microsoft’s Hyper-V looked really promising and it happened to be really good general purpose virtualization. Not it’s time for on-premise/hybrid […]

April 21st, 2017

Books reading :)

Mind development requires regular reading 🙂 Here are some advices: http://www.gq.com/story/how-to-read-a-whole-damn-book-every-week?mbid=synd_digg For me reading in the morning would be the best […]

October 25th, 2016

Linux – powłoka bash – skrypty 2

Wykorzystanie cydzysłowie: ‘   oraz   ‘ – apostfory służą do łączenia zawartych w nim znaków jako jeden ciąg znaków. Jest to […]

June 9th, 2016

Session data in Redis (with PHP exapmle)

Session data in Redis What is session Session is What is cookie Cookie is something you eat 🙂   How […]

June 7th, 2016

DSIK, DASL – Brama domyślna

Linux jako ruter Naszym celem będzie skonfigurowanie systemu linux jako urządzenia przesyłającego pakiety. W tym celu będziemy potrzebowali: uruchomić infrastrukturę (w […]

May 25th, 2016

How to change a hostname

Just a few easy steps: Manually update: /etc/hostname /etc/hosts it may be important to update some other files – see https://wiki.debian.org/HowTo/ChangeHostname […]

May 10th, 2016

Gartner Hype Cycle through last 10 years :)

I recently read about self driven cars and jumped into Gartner Hype Cycle term.   Brief introduction to the subject: […]

May 6th, 2016

Bug bounty program

I’ve recently heard about the Bug bounty idea – a program for rewarding IT geeks (with just recognition or even […]

April 26th, 2016

Is IBM’s Power8 powerful enough? :)

Recently I heard about Power8 platform designed “for Magento”.  Obviuosly, somebody from marketing had a great idea to ad the general platform […]

April 26th, 2016

DSIK – Zajęcia 8 – Raw Sockets

Surowe gniazda Na wcześniejszych zajęciach poznaliśmy metodę wykorzystywania funkcji systemowych do tworzenia nagłówków IP oraz warstwy TCP i UDP. Dzięki wykorzystanym funkcjom system automatycznie […]

April 25th, 2016

2016.04.25 – Etap 4

MedicaLibaro Paweł Banach, Rafał Pingot, Piotr Beczyński. Moodies Rafał Maszkowski, Mateusz Kulesza, Dawid Krawczyk.

April 24th, 2016

DSIK – Zajęcia 8 – Projekt – podział na grupy, wybór tematów

Wybrane grupy projektowe i przypisane tematy. Lista: Rutka, Sosnowski – serwer HTTP Nojnam, Ciuk – klient IRC Soprych, Macutkiewicz – […]

April 18th, 2016

DSIK – Zajęcia 0 – Plan zajęć.

Plan przedmiotu Zajęcia 1-8: Część zgodna z dotychczasowym harmonogramem. Wprowadzenie teoretyczne do warstwy 2 i 3. Diagnostyka sieci – polecenia. Gniazda […]

April 18th, 2016

DSIK – Zajęcia 7 – Projekt określenie wymagań

Zasady zaliczenia: projekt tworzy grupa 2 osobowa projekt obejmuje: napisanie programu: zaimplementowanie znanego protokołu (może być REST API, może być protokół […]

April 11th, 2016

DSIK – Zajęcia 5 – UDP, aplikacje socket bezpołączeniowe

Komunikacja bezpołączeniowa UDP (z ang. User Datagram Protocol – protokół  datagramów użytkownika) to bardzo lekki protokół umożliwiający przesyłanie komunikatów między klientem […]

April 7th, 2016

DSIK – Zajęcia 2 – Stos TCP/IP – Warstwa 3, polecenia diagnostyczne.

April 7th, 2016

DSIK – Zajęcia 6 – Sockety Unix.

Opis problemu Komunikacja sieciowa jest bardzo elastycznym elementem komunikacji, jednakże niesie za sobą narzut obliczeniowy w postaci obsługi stosu TCP/IP po […]

April 4th, 2016

DSIK – Zajęcia 4 – Nieblokujące programowanie gniazd.

Opis problemu Załóżmy, że napisaliśmy program działający jako serwer pewengo protokołu (np. xmpp), który oczekuje na komunikaty od użytkownika, ale […]

April 4th, 2016

DSIK – Zajęcia 4 – Aplikacje wielowątkowe

Aplikacje przetwarzające wiele wątków Rozważmy sytuację, gdy aplikacja serwera jest dostępna do publicznego użytku i potrzebuje np. 30 sekund ciągłych obliczeń […]

March 14th, 2016

DSIK – Zajęcia 3 – Sieci komputerowe – programowanie gniazd, wstęp (TCP klient i serwer).

Programowanie gniazd. Funkcje: ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags); – możliwość wykorzystnia tylko gdy socket jest […]

March 14th, 2016

DSIK – Zajęcia 1 – Stos TCP/IP – Warstwa 2, polecenia diagnostyczne.

Stos TCP/IP TCP/IP to rodzina protokołów stanowiących podstawę do komunikacji między komputerami w sieciach komputerowych. Do rodziny tej zaliczmy protokoły zapewniające adresowanie i […]