Server keepalived - konfiguracja automatyczna

Naszym celem będzie uruchomienie klastra LVS automatycznie wykrywające dostępność lub niedostępność serwerów RS.

W tym celu skorzystamy z demona keepalived, który uruchomimy na serwerze LVS i który będzie w pętli sprawdzał czy maszyny RS są dostępna i czy należy przekazywać do nich polecenia.

Keepalived dokona za nas konfiguracji ipvsadm.

Przygotowanie środowiska sieciowego

Serwery konfigurujemy w podony sposób do zadania LVS-NAT Basic.

LVS będzie miał dwie karty sieciowe – jedną do komunikacji z siecią zewnętrzną jedną z wewnętrzną.

LVS będize pełnił rolę domyślnej bramy z NAT dla serwerów RS.

Jedyną zmianę, którą należy zrobić to wykomentować linie konfigurujące “ręcznie” ipvsadm w skrypcie na LVS-NAT Basic:

Instalacja i konfiguracja Keepalived naa LVS1

 Instalujemy na LVS1 paczke keepalived.

 

W pliku /etc/keepalived/keepalived.conf

Następnie restartujemy demona keepalived:

Od tego momentu możemy sprawdzać konfigurację LVS wykonując polecenie ipvsadm oraz przetestować czy konfiguracja klastra zmienia się w zależności od dostępności RS1 i RS2.

Metoda HTTP_GET

Metoda HTTP_GET zmienia sposób sprawdzania dostępności usług na RS1 i RS2 przez Keepalived. Alternatywnie możemy ustawić metodę HTTP_GET zamiast TCP_CHECK:

Wartość digest uzyskamy łącząc się na port 80 odpowiedniego serwera i pobierając konkretną stronę (ścieżka: / podana również w konfiguracji keekaplived):

Konfiguracja RS1 i RS2

Niezbędnym krokiem do uruchomienia klastra jest skonfigurowanie serwerów obsługujących ruch od użytkownika. Zostało to omówione na stronie LVS-NAT Basic.

W skrócie na obu serwerach potrzebujemy:

  • serwera apache z obsługą php
  • zmianę writualnej sieci dla karty sieciowej
  • zmianę autokonfiguracji karty sieciowej (DHCP) na konfigurację ręczną.