What is GlusterFS

Gluster is a distributed file system.

 

Different modes in gluster

Potrzebne będą dwie maszyny wirtualne.

Przygotowanie do instalacji dwóch serwerów (można więcej, ale minimum to dwa)

 1. Na obu serwerach dodaj nowy dysk w VMWare Player do maszyny wirtualnej – wielkość 1GB (Manage->Vritual Machine Settings->Hardware->Add->Hard Disk->SCSI->Create new virtual disk->Maximum Size 20GB and Split virtual disk into multiple files->File Name (as shown i.e. Debian 8.1 – template-0.vmdk)->Finish->OK)
 2. Uruchom ponownie obie maszyny wirtualne (polecenie reboot)
 3. Dodany dysk powinien być widoczny jako /dev/sdb.
 4. Na każdej z maszyn utwórz na tym dysku dwie partycje po 500MB (niemniej do naszego celu potrzebna będzie tylko jedna z nich)

 5. Na obu serwerach utwórz system plików XFS (z rozmiarem 512MB) na stworzonej przed chwilą partycji – w naszym przykładzie wybieramy pierwszą partycję nowo dodanego dysku tj. /dev/sdb1 (wpierw instalując niezbędne oprogramowanie):
 6. Na obu serwerach, utwórz katalog, do którego podłączymy za chwilę nowo utworzony system plików:
 7. Na obu serwerach, dodaj wpis do pliku /etc/fstab, który podczas startu systemu spowoduje automatyczne montowanie partycji /dev/sdb1 do katalugu /data/brick1:

  a następnie zamontuj ten dysk ręcznie:

  Od tego momentu mamy już dostępny zasób /data/brick1, który jest przechowywany na podłączonym przed chwilą dysku.

Instalacja i uruchomienie gluster

 1. Serwery nają zasób dyskowy, możemy przejść do instalacji serwera Gluster na obu maszynach:
 2. Umieść w /etc/hosts nazwy serwerów i ich numery IP. Dla przykładu zakładamy dwa uruchomione serwery w sieci lokalnej, które otrzymają nazwy server1, server2, a adresy IP przydzielone w naszej siecio to 192.168.154.166 i 192.168.154.177 .
 3. Wykonaj na obu serwerach utworzenie zbioru nie trzeba wykonywać probe na samym sobie, ale nic się nie stanie jeśli to zrobimy):

 4. Utwórz na obu serwerach katalog, który będzie nam służył do zapisywania i odczytywania danych przechowywanych w ramach wolumenu. Nie będą to dokładnie takie same pliki (gluster ma swój format składowania danych – możesz sprawdzić jakie pliki znajdują się w tym katalogu na końcu).
 5. Na dowolnym z serwerów ze zbioru wykonaj utworzenie i wystartowanie wolumenu gluster:

  Od tego momentu mamy już gotowy działający gluster,
 6. Możesz teraz zamontować system plików na obu serwerach. W tym celu utworzymy katalog będący docelowym punktem montowania oraz wykonamy komendę mount:
 7. Potestuj tworzenie plików w zamontowanym katalogu (/mnt/glusterfs-gv0). Utwórz plik na jednym serwerze i sprawdź czy jest dostępny na drugim.