Jeśłi ktoś nie korzysta z szablonu maszyny udostępnionej przeze mnie, to warto się upewnić, że pakiety docker i lxc zostaną usunięte;

 

Dodanie paczek potrzebnych do zarządzania kluczami repozytoriów apt:

Dodanie klucza do repozytoriów docker:

Dodanie źródeł do rezpotorium apt:

Aktualizacja źródeł dostępnych pakietów:

Installing docker:

Uruchomienie docker:

 

Testowe uruchomienie:

Uruchomienie kontenera z obrazem ubuntu:

Uruchomienie procesu w tle:

Sprawdzenie logów:

Wyłączenie kontenera (uwaga – sprawdź czy identyfikator różni się po ponownym uruchomieniu tego samego procesu w tle):

Sprawdzenie kontenera i otrzymanie JSONa:

Wyciągnięcie konkretnej wartości z JSON:

Pobranie nowego obrazu:

Automatyzacja tworzenia nowego obrazu:

Uruchomienie netris:

Miłej zabawy!